Saturday, January 13, 2018

Kerja Kursus Pengajian Am 2018

Tema:

1. Sosial dan Budaya : Pelancongan


Contoh Tajuk:


a. ___________________ menjadi destinasi pelancong asing dan domestik.

b. Daya tarikan dan kesan pelancongan terhadap sosial budaya peniaga di _________.

c. Pengaruh pelancong dari ____________ terhadap penduduk tempatan di ________.

Objektif: 1. Mengkaji faktor penduduk tempatan memilih gaya hidup ala _______.
                2. Mengenal pasti kesan gaya hidup ala ______________ di kalangan penduduk tempatan ___________

d. Perayaan __________ di ___________menarik minat pelancong .


2. Ekologi : Alam Sekitar


Contoh Tajuk:


a. Pembinaan ________________ dan kesannya terhadap ekologi _____________.

b. Pembuangan sampah di Pasar Malam _________ mengakibatkan kesan ekologi kawasan ____________.Sunday, April 2, 2017

TIPS MENULIS LOKASI KAJIAN

Lokasi kajian harus mempunyai peta/gambar dan penerangan rengkas lokasi berikut:

1. Negeri
2. Daerah
3. Lokasi kajian

Thursday, March 30, 2017

TIPS MENULIS METHODOLOGI KAJIAN UNTUK KERJA KURSUS PENGAJIAN AM

Untuk methodology kajian perlu ada 3 perkara/bahagian:

1. Kaedah Kajian.
 Sekurang-kurangnya 3 kaedah kajian. Boleh berbentuk kuantitatif atau kualitatif. Contohnya kaedah soal selidik, temuramah, pemerhatian, kajian kes , rujukan dan sebagainya. Setiap kaedah yang dipilih mesti diterangkan. Contohnya kalausoal selidik harus diterangkan jumlah soalan yang dikemukakan, berapa bahagian dalam soal selidik tersebut dan skala linkert  yang digunakan.

2. Sampel/responden
Harus diterangkan berapa responden atan sampel anda dan kriteria pemilihan. Juga boleh diterangkan lokasi responden dan apa-apa maklumat yang anda rasa perlu dinyatakan seperti kategori umur dan sebagainya.

3. Analisis data
Akhirnya perlu diperincikan bagaimana data dianalisakan. Adalah dalam bentuk jadual, graf bar, carta atau sebarang bentuk yang anda akan kemukan dalam kajian anda.

Tuesday, March 28, 2017

TIPS MENULIS PENDAHULUAN KERJA KURSUS

Berikut adalah tips mudah yang boleh menjadi panduan menulis pendahuluan untuk pelajar.
Bahagikan pendahuluan anda kepada 5 perenggan.

Perenggan 1

Nyatakan fakta/statistik/trend atau apa-apa maklumat umum mengenai isu tajuk anda. Contohnya kalau tajuk pelajar adalah mengenai " perniagaan pakaian atas talian" nyatakan fakta dan maklumat umum mengenai perniagaan pakaian atas talian. Maklumat umum boleh merangkumi dunia ataupun Malaysia sahaja atau kedua-dua sekali ( lebih baik).

Perenggan 2

Nyatakan pendapat seseorang terkenal dalam negara ataupun luar negara mengenai isu yang dibincang. Boleh juga  gunakan petikan dari majalah, suratkhabar bahan internet yang sah.

Perenggan 3

Berikan definisi istilah/perkataan atau frasa yang digunkan dalam tajuk. Definisi boleh diambil dari kamus ataupun mana-mana bahan akademia yang sah.

Perenggan 4

Perkenalkan lokasi dan responden secara rengkas.  Kaitkan latar belakang responden dan lokasi dengan isu secara umum.

Perenggan 5

Nyatakan rasional kajian anda. Huraikan rasional dengan mengkaitkan trend/maklumat umum dengan lokasi dan responden anda.

Maklumat/huraian mesti menggunakan minimum 3 sumber rujukan. Seluruh kajian minimum 5 sumber rujukan

Harap ianya membantu.
Saturday, April 2, 2016

Contoh Kajian

Para pelajar cikgu sila baca kajian berikut. Kajian Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran 2013. Ianya akan membantupelajar menulis 'dapatan kajian'. Harap ianya membantu.