Saturday, April 2, 2016

Contoh Kajian

Para pelajar cikgu sila baca kajian berikut. Kajian Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran 2013. Ianya akan membantupelajar menulis 'dapatan kajian'. Harap ianya membantu.

Tuesday, January 12, 2016

Tuesday, May 12, 2015

Portal 1Klik

Para pelajar portal ini sangat berinformasi dan pelajar harus membaca maklumat yang telah diberi dalam portal ini.

Monday, March 2, 2015

Manual PBS 2015 dari MPM


Manual

Adalah sangat penting untuk pelajar baca dan menghayati manual sebelum memulakan penulisan anda. Antara muka surat yang pelajar wajib baca adalah seperti berikut:

1.Format penulisan                                     - ms 27
2. Penskoran                                              - ms 28
3. Proses penghasilan                                  - ms 30
4. Panduan melabel peta, gambarajah, dll    - ms 39
5. Panduan penulisan rujukan                      - ms 41
6. Arahan menulis                                       - ms 48
Wednesday, January 28, 2015

Panduan PBS 2015

Satu panduan rengkas PBS 2015 telah dimuatkan. Sila klik PBS untuk maklumat lanjut.