Monday, March 2, 2015

Manual PBS 2015 dari MPM


Manual

Adalah sangat penting untuk pelajar baca dan menghayati manual sebelum memulakan penulisan anda. Antara muka surat yang pelajar wajib baca adalah seperti berikut:

1.Format penulisan                                     - ms 27
2. Penskoran                                              - ms 28
3. Proses penghasilan                                  - ms 30
4. Panduan melabel peta, gambarajah, dll    - ms 39
5. Panduan penulisan rujukan                      - ms 41
6. Arahan menulis                                       - ms 48
Wednesday, January 28, 2015

Panduan PBS 2015

Satu panduan rengkas PBS 2015 telah dimuatkan. Sila klik PBS untuk maklumat lanjut.

Saturday, November 1, 2014

Penggal 3- Alih Bentuk Komunikasi

Ada sedikit tips menjawab soalan. Sila klik link Alih Bentuk Komunikasi Penggal Tiga

Thursday, October 16, 2014

Dasar Luar Negara

Beberapa slid telah diupload.:
1. EAEC
2. EAS
3. D8

Friday, June 20, 2014

Malaysia Kekal Berdaulat

Cikgu telah memuat naik beberapa slid PowerPoint untuk membantu pelajar. Antaranya adalah
1. Ciri-ciri Negara
2. Yang Di Pertuan Agong
3. Majlis Raja-Raja
4. Perlembagaan
5. Kabinet
6. Jabatan Perdana Menteri
7. Kementerian
8. Perundangan
9. Kehakiman

- Sila klik link Malaysia Kekal Berdaulat

Thursday, June 12, 2014

Topik Kemahiran Belajar

Topik kemahiran belajar amat penting untuk pelajar. Nota lengkap boleh diperolehi daripada pautan kemahiran belajar. Klik