Penggal1- Kemahiran Belajar


Pengenalan

Pelajar harus sedar mengenai kepentingan dan ketepatan maklumat. Kemahiran belajar akan membantu pelajar untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan yang bermanfaat dengan cepat.

Kemahiran Maklumat
Kemahiran Belajar

1. Kemahiran mencari maklumat


2. Kemahiran menyoal

3. Kemahiran menganalisis maklumat
4. Kemahiran berfikir secara kritis


5. Kemahiran menyelesaikan masalah


6. Kemahiran Komunikasi berkesan