Penggal 1- Kemahiran Belajar


Pengenalan

Pelajar harus sedar mengenai kepentingan dan ketepatan maklumat. Kemahiran belajar akan membantu pelajar untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan yang bermanfaat dengan cepat.

Kemahiran Belajar
Terdapat 6 elemen dalam kemahiran belajar iaitu 
i. Kemahiran mencari maklumat
ii. Kemahiran menyoal
iii. Kemahiran menganalisis maklumat
iv. Kemahiran berfikir secara kritis
v.  Kemahiran menyelesaikan masalah
vi. Kemahiran komunikasi berkesan

1. Kemahiran mencari maklumat


2. Kemahiran menyoal




3. Kemahiran menganalisis maklumat



4. Kemahiran berfikir secara kritis


5. Kemahiran menyelesaikan masalah



6. Kemahiran Komunikasi berkesan