Penggal 3 - Malaysia dan Negara Luar

HUBUNGAN DIPLOMATIK


Faktor Dasar Luar Negara


Dasar luar malaysia from munnianwar

PENGLIBATAN ,PERANAN DAN SUMBANGAN 


ASEAN

Asean from munnianwar

EAECARF_ Forum ASEAN SerantauPertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu


Pertubuhan KomanwelPertubuhan Negara-Negara Islam


Pertubuhan Negara-Negara Islam from munnianwar


D8- Kumpulan Negara Sedang Membangun Islam
Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (NAM)


Pergerakan negara negara berkecuali (nam) from munnianwar

Dasar Berkaitan Negara Sedang Membangun

Suruhanjaya Selatan_SelatanDasar Berkaitan Ekonomi

Zon Ekonomi Eksklusif


Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS)